Advocaat opstalrecht

Yvo van Griensven

Het recht van opstal is een zakelijk recht om in, op of boven een onroerende zaak van een ander gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben of te verkrijgen. Het recht van opstal kan zelfstandig dan wel afhankelijk van een ander zakelijk recht of van een recht van huur of pacht op de onroerende zaak worden verleend. Een erfpachtrecht wordt soms gecombineerd met een opstalrecht en diverse wettelijke bepalingen omtrent erfpacht zijn van overeenkomstige toepassing op een (zelfstandig) recht van opstal.

Als u een opstalrecht advocaat voor advies of een procedure nodig hebt, neemt u dan vrijblijvend contact met mij op.